MENU CLOSE
Kvēle SIA

Estrādes pārbūve

ar_galvena_fasade
ar_galvena_fasadebk_sienu_kolonnu_plansbk_griezums
Bezmaksas EUR

Objekts:   Aktīvās atpūtas vietas "Saidupe" estrādes pārbūve
Adrese:   "Saidupe", Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads
Arhitektūra:   N. Saulespurēna, S. Seržante
Projektētāji:   V. Mitrofanovs, L. Leikuma
Apraksts:   Izstrādāts tehniskās apsekošanas atzinums un būvprojekts.
Konstrukcijas:   Ēkas konstruktīvo shēmu veido koka karkasa konstrukcija ar nesošajiem koka statiem un vainagsijām. Jumta konstrukciju veido koka spāres. Papildus tiek izmantota tērauda sija centrālās zonas spāru nobalstīšanai.

 

Būvprojekts izstrādāts 2019. gadā.