MENU CLOSE
Kvēle SIA

VPD16

vpd16_bp_r_002
vpd16_bp_r_002vpd16_bp_r_0051_14032339512_19890650023_18416093184_567994050
Bezmaksas EUR

Objekts:   Valmieras pils kultūrvides centrs un pilsētvides elements "Rīgas vārti"
Adrese:   Bruņinieku iela 1, Valmiera
Arhitektūra:   PS "ZGT", arhitekti A. Gonda un V. Zarakovskis
Projektētāji:   V. Mitrofanovs, K. Valtere
Apraksts:   Izstrādāts tehniskās apsekošanas atzinums un projekta būvkonstrukciju sadaļa.
Konstrukcijas:   Jaunbūvei slodžu pārnesei uz pamatni paredzēts izbūvēt skrūvpāļu konstrukcijas, virs pāļiem projektēts dzelzsbetona režģogs. Jaunbūvējamam apjomam paredzēti dažādi līmeņi, kuru izveidei projektētas monolīta dzelzsbetona atbalstsienas ar kāpnēm un pandusiem, kā arī vieglas metāla režģa konstrukcijas. Paredzētas dzelzsbetona sienas un profiltērauda kolonnas ar monolīta dzelzsbetona pārsegumiem.
Būvprojekta ietvaros izstrādāti konstruktīvie norādījumi un risinājumi esošas muzeja ēkas pārbūvei atbilstoši izstrādātajai arhitektoniskajai iecerei.

 

Būvkonstrukciju projekts izstrādāts 2018. gadā.

 

Saite uz - Senas pilsdrupas papildinātas ar mūsdienīgu arhitektūru