MENU CLOSE
Kvēle SIA

Transformatoru apakšstacija "Skanste"

shst-0046_foto_g_barons_50
shst-0046_foto_g_barons_503d_kopskats3d1_20743938274_2061571739
Bezmaksas EUR

Objekts:   Transformatoru apakšstacija "Skanste".
Adrese:   Lapeņu iela 22, Rīga
Ģenerālprojektētājs:    SIA "Inženierija"
Projektētāji:   G. Karolis
Apraksts:   Izstrādāta projekta būvkonstrukciju sadaļa, veikta projekta BK daļas autoruzraudzība.
Konstrukcijas:   Projektējamā ēka ir uz pāļiem balstīta monolīta dzelzsbetona inženiertehniska būve ar saliekamo dzelzsbetona paneļu jumta pārsegumu.

 

Būvkonstrukciju projekts izstrādāts 2016. gadā, realizēts 2017. gadā.