MENU CLOSE
Kvēle SIA

Mūkusalas biznesa centrs

bk_1_204933113
bk_1_204933113bk_2_1825701133bk_3bk_4bk_5bk_7bk_6bk_10ar_1_657638995ar_2_1250915430
Bezmaksas EUR

Objekts:   Biroju ēku rekonstrukcija un jaunbūve.
Adrese:   Mūkusalas iela 41b, Rīga
Arhitektūra:   SIA "Outofbox"
Projektētāji:   V. Mitrofanovs, K. Zalāne, L. Vasarāja
Apraksts:   Izstrādāts tehniskās apsekošanas atzinums, projekta būvkonstrukciju sadaļa esošās ēkas rekonstrukcijai un jaunbūvei, kā arī izstrādāts būvkonstrukciju aprēķinu sējums.
Konstrukcijas:   Objektu var iedalīt divās daļās - esošās ēkas pārbūve un tai pieguļošā jaunbūve. Esošās ēkas pamatā ir monolīta dzelzsbetona nesošās konstrukcijas - kolonnas un roboti starpstāvu pārsegumi. Šīm konstrukcijām projektā paredzēta rekonstrukcija. Jaunveidojamai ēkai projektēti pāļu pamati un monolīta dzelzsbetona sienas, kolonnas un pārsegumi. Jumta stāvs projektēts tērauda elementu konstrukcijās.

 

Būvkonstrukciju projekts izstrādāts 2015. gadā.