MENU CLOSE
Kvēle SIA

Būvju tehniskā apsekošana

Veicam ēku konstrukciju apsekošanu atbilstoši LBN 405-15 noteikumiem. Atzinumā tiek norādīti defekti ar fotofiksācijām, kas atklāti objektā, tiek norādīts būves tehniskais nolietojums, kā arī doti secinājumi un ieteikumi turpmākajiem nepieciešamajiem darbiem.